Via deze nieuwsbrief moet ik helaas meedelen dat we besloten hebben de VeluweRally 2022 te ANNULEREN.

We hebben eerder al laten weten (en dat heeft iedereen ook wel uit de media of zelf kunnen zien) dat de waterstand laag is. Na veel overleg met RijksWaterStaat krgen we wel een vergunning. Die bevatte een aantal minimale waterhoogtes voor verschillende delen van de VeluweRally. Omdat de waterstand naar verwachting de komende weken zo ongeveer wel zo zal blijven als nu, hebben we allereerst de zaterdagtochten al geschrapt. De minimale waterhoogte voor de 80km-tocht op zondag was namelijk meer dan een meter boven de huidige waterstand in Deventer. Ook die tocht hebben we afgelopen vrijdag geschrapt. Toen bleven de drie andere tochten op zondag nog over. Na een onderzoekje op de IJssel en het raadplegen van ervaren IJssel-vaarders trekken we de conclusie dat de veiligheid niet voldoende geborgd kan worden. En daarom annuleren we de gehele VeluweRally.

Wat is er nou met die veilgheid aan de hand? De afgelopen meer dan 40 jaar hebben we veiligheid altijd heel belangrijk gevonden voor deze tocht. Gelukkig is het aantal ongelukken en ongelukjes daardoor ook enorm klein. Op dit moment zien we op de IJssel dat de kribvakken minder wateroppervlakte hebben en de kribben steken meer uit met scherpe stenen aan de oppervlakte tot gevolg. Met name die twee situaties halen de veiligheid onderuit. Nu hoor ik iedereen denken: "Maar we kunnen daar toch rekening mee houden?" en dat snappen we. Maar de IJssel is een serieuze rivier waar veel beroepsverkeer op vaart, en als de breedte op sommige plekken veel minder wordt, en je moet een kribvak in omdat er zo'n kolos langs komt die je mogelijk meezuigt, dan is ervaring wel een belangrijk punt.

We gaan echter meteen al voorbereiden voor 2023. Het is goed mogelijk dat we daar zelfs in 2022 al wat over gaan vertellen.

Sorry dat deze mooiste Nederlandse rivier-toertocht, een prestatietocht, niet door kan gaan. We hopen dat jullie een andere goede invulling vinden van dat weekeinde van 24-25 september. Graag zien we jullie volgend jaar natuurlijk alsnog meevaren!
We hopen dat je nog even geduld kunt hebben, en we houden je op de hoogte! En ook hopen we je opnieuw op een leuk evenement te kunnen verwelkomen!