Verslag 37e VeluweRally 2015

"Als een vis op het droge..."

Dat is een bijna passende titel voor de 37e VeluweRally 2015. Zoals velen weten heeft de IJssel de laatste jaren een waterstand die niet altijd voldoet aan de eisen die Rijkswaterstaat daaraan stelt. Dat heeft als consequentie dat de VeluweRally bij een te lage waterstand NIET door mag gaan. Dat was het geval in 2011, en dat dreigde dit jaar opnieuw te gebeuren.


Niet dat de bodem van de IJssel in zicht was, maar de waterstand was wel ruim een halve meter lager dan onze afgesproken minimumwaterstand. Na 2011 hebben we als vrijwilligers met Rijkswaterstaat en verschillende andere hulptroepen om tafel gezeten en hebben we een 'laagwaterscenario' bedacht.

Dat scenario werd nu uit de kast gehaald en voor het eerst uitgevoerd. Een scenario is een stukje papier, waar wat letters op staan. Pas in de praktijk, terwijl je met 60 mensen aan het voorbereiden bent, blijkt wat dat allemaal inhoudt. En pas achteraf weet je of dat geslaagd was of niet. En dan tellen de meningen van vaarders en vrijwilligers allemaal mee.

Terug naar de voorbereiding. Een paar weken voor de VeluweRally zaten we met de kerngroep om tafel en bedachten we dat het laag water dreigde te worden. Zouden we nu voor het eerst dat laagwaterscenario gaan uitvoeren? De vrijdag ruim een week voor de VeluweRally dacht ik zelf nog 'Er komt een boel water aan uit Duitsland', de maandag voor de VeluweRally was die hoop vervlogen. Dus: laagwaterscenario.

Juist nu we dit jaar een aantal organisaties bereid hadden gevonden op de zaterdag extra activiteiten te doen rond de startlocatie betekende dat laagwaterscenario dat we 2 startlocaties zouden hebben! Naast de bekende locatie in Giesbeek zouden we in 2015 ook starten in Deventer, bij DKV. We hebben een groot deel van de markt toen verplaatst naar Deventer. Moosecamp bleef in Giesbeek, Tatteljee, Watersportverbond, NTKC en Kanoverhuur-Oost verhuisden met het gros van de vaarders mee naar Deventer.

Voor de VeluweRally zelf betekent het laagwaterscenario dat de 100km-tocht blijft wat die was, namelijk van Giesbeek naar Kampen, en de 50km-tocht en de 35km-tocht worden gevaren van Deventer naar Kampen, resp. van Deventer naar Hattem.

Dat betekende: een kleinere start in Giesbeek, namelijk alleen voor de 100km-vaarders. Voor die 100km-vaarders zouden we dan geen appelpost in Olburgen hebben, geen post in Zutphen, natuurlijk wel de uitkijk bij het Twentekanaal (iets noordelijk boven Zutphen). Pas bij Deventer zouden we hen weer oppikken. De reddingsbrigade die sinds een aantal jaren helpt bij de VeluweRally moest daar ook rekening mee houden natuurlijk.

De WKV-ers die van oudsher de start in Giesbeek begeleiden zijn deels daar gebleven, deels mee gaan helpen bij de 2e startlocatie, in Deventer. Samen met de DKV-ers is dit goed gelukt. De vaarders konden kamperen, parkeren, eten, drinken, naar het toilet, etc. O ja, en ze konden varen! We zouden het bijna vergeten, maar het laagwaterscenario betekende dat we toestemming hadden om met een grote groep de IJssel op te gaan!

Voor de vaarders die Deventer als startlocatie hadden, of Giesbeek, en daarna bij Deventer aan kwamen, was de volgende post nieuw: Wijhe. Minder dan een kilometer voor het veer van Wijhe hadden we een geweldige plek, met goede voorzieningen. De mensen van Jason deelden daar de 'Olburgse' appels uit. In plaats van moeilijk balanceren op de keien bij Olburgen stonden de vrijwilligers nu op een mooie stoep, vlak bij de vaarders die bijna allemaal zonder moeite de appel en controlekaart aan konden pakken.

Daarna kwam de post in Kromholt. Dat was de normale 100km-soep-post. En nu kwamen daar ook 50km-vaarders en zelfs 35km-vaarders soep halen. De Peddelaars bemanden deze post, net als anders, maar ze hadden het dit keer serieus druk! Heel leuk zo!

Een viertal kilometers verderop was alweer de finish van de 35km. De eerste vaarder die daar aan kwam was aan het oefenen voor een tocht in Tsjechië. Hij kwam aan na ca. tweeëneenhalf uur en verraste daarmee de bemanning van de finishpost compleet! Eerlijk gezegd denk ik wel dat de oefentocht voor hem gelukt is. Zo'n gemiddelde snelheid op een IJssel met laag water, op een plek waar de stroming normaal al niet bijzonder hoog is, prima! Maar geen noodzaak. De VeluweRally is toch vooral: leuk en gezellig.

Die finish van de 35km dus. Die werd dit jaar bemand door Njord. Zij doen dat om en om met Anax. En ook de finish (jachthaven van Hattem) viel erg goed in de smaak. Ook daar goede parkeervoorzieningen, een prima en vriendelijke begeleiding door de havenmeester.

En dan dat laatste stuk naar Kampen, het domein van KV Skonenvaarder en ZC'37. Voor de ervaren VeluweRally-100km-vaarders is bekend dat het venijn in de staart zit. Dat bleek dit jaar ook voor een deel van de 50km-vaarders. Die kwamen er achter dat de IJssel vanaf Hattem serieus zwaarder is en hadden bovendien soms last van tegenwind (kracht 3). Er zijn dan ook best een aantal 50km-vaarders die vonden dat de 35km-finish een mooie plek was om te stoppen. We vinden dat als organisatie een verstandig besluit. Beter stoppen als je je nog goed voelt, dan over je grens heen gaan, en 'gered' moeten worden.

We hebben zowel vooraf als tijdens en achteraf van veel mensen gehoord dat het positief was dat we konden varen. Dat het leuk was dat de 35km nu eens een ander traject ging varen. En zo meer! We hebben ca. 5 afzeggingen vooraf ontvangen. Op een totaal aantal deelnemers van 329 is dat echt niet gek.

Op de 100km-tocht zijn 77 mensen gestart. De grootste groep was die van KV Keistad (9 mensen). De oudste deelnemer was de heer of mevrouw Gosse.

Op de 50km-tocht zijn 195 mensen gestart. Grootste groep waren de mensen van KV Dolfijnen (22 mensen!). De oudste deelnemer was de heer of mevrouw Hendriks.

Op de 35km-tocht zijn 67 mensen gestart. Met als grootste groep WKV de Bovenste polder (9 deelnemers). De oudste deelnemer was mevrouw Hettinga.

Wat gebeurde er op die zondag? Allereerst hebben we ons allemaal zorgen gemaakt, net als andere jaren, over de mist. Giesbeek, de start van de 100km: GO door Rijkswaterstaat, geen mist! Gewoon op tijd vertrekken om half acht. Niet gek!

Deventer: geen mist, een voorlopige GO van Rijkswaterstaat. We zouden vanaf 8 uur mogen vertrekken, veel kanovaarders gingen daarom al het water op, wachtend op het startsein. Twee minuten voor acht kreeg ik het stopsignaal van Rijkswaterstaat. Aan de noordkant van Deventer was een ondoordringbare mistbank op de IJssel opgedoken. Alarm, gaat dat 10 minuten duren? Wij zagen alles helder vanuit DKV, geen mist te zien, tja een paar flarden onder de A1, verder niks. Nee hoor, duurde bijna een uur, toen mocht de groep van zo'n 200 vaarders die al even in het water lagen, alsnog vertrekken. Als we het eerder geweten hadden was iedereen op de oever gebleven. Soms zit het mee,

De 100km-vaarders hadden het iets zwaarder dan normaal, vanwege de lage stroomsnelheid op de IJssel. We hebben zelfs een onderkoelde vaarder gehad. Kwam op tijd binnen, had echter wel verschrikkelijk veel van zichzelf gevraagd. Uiteindelijk is dat door goede opvang in Kampen goed gekomen.

Nog een bijna-geval van onderkoeling zagen we in Wijhe (de appelpost, op 21 km vanaf Deventer). Een groepje studenten uit Arnhem had met wildwaterbootjes de 50km willen varen. In Wijhe vielen 2 studenten uit, waarvan 1 student verschillende keren 'om' was gegaan. Dankzij de ploeg in Wijhe en de reddingsbrigade hebben we dit tijdig gezien, de onfortuinlijke 'omvaller' hebben we via Hattem naar Kampen gebracht. De rest van de groep stopte terecht in Hattem (35km) omdat ze zagen dat het toch serieus zwaarder was dan verwacht.

En zoals gezegd, een algemene opmerking, vooral van 50km-vaarders: deze 50km van Deventer naar Kampen was veel zwaarder dan de 50km van Giesbeek naar Deventer. Noot: de afstand was ook 3 km meer, gold ook voor de 35km! Maar de belangrijkste oorzaak: weinig stroming.

Uiteindelijk is ook deze VeluweRally, door de inzet van de vrijwilligers, de vaarders en de dienstverleners (Rijkswaterstaat, reddingsbrigade, etc.) weer plezierig geworden, anders dan anders, maar wel met gezellig en leuk varen.

Vrijwel alles is, soms op het nippertje, goed gekomen. In elk geval zijn er geen storende fouten gemaakt waar vaarders last van hadden. De nieuwsbrieven hobbelden er wel zo'n beetje achteraan, er zat soms een dag tussen een nieuwsfeit en de nieuwsbrief per email. Toch waren ook alle (!) vaarders die de VeluweRally actief hebben gemaakt tot een mooi evenement, op de juiste startplek. Hulde dus aan vrijwilligers aan de ene kant en de vaarders aan de andere kant (lezen en kanovaren gaat dus wel samen!).

In 2016 is er opnieuw een VeluweRally. De 38e wordt dat dan. Opnieuw over de IJssel te varen. Waarvandaan? Dat gaan we bekijken. Waarheen? Welke afstanden? Dat houden we zoveel mogelijk gelijk, d.w.z. 35, 50 en 100km.

Namens alle ca. 60 vrijwilligers wensen we je een mooi seizoen in 2016 toe, afsluitend met opnieuw een mooie en gezellige VeluweRally. Tot ziens in het laatste weekeinde van september 2016!

Martin Stevense
Coördinator VeluweRallyVerslag veluwerally 2014
Verslag veluwerally 2013
Verslag veluwerally 2012
Verslag veluwerally 2011
Verslag veluwerally 2010
Verslag veluwerally 2009
Verslag veluwerally 2008
Verslag veluwerally 2007
Verslag veluwerally 2006
Verslag veluwerally 2005
Verslag veluwerally 2004
Verslag veluwerally 2003
Verslag veluwerally 2002
Verslag veluwerally 2001
Verslag veluwerally 2000